V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našich telefoních číslech.

Případnou reklamaci vždy oznamte předem doporučeným dopisem s konkrétním popisem vad výrobku a kopií kupního dokladu. Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu (bez dobírkové částky) a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zaslat kopmletní, pečlivě zabalený, nejlépe v originálním obalu vč. veškerého dodaného příslušenství. U výrobků určených do terénu dbejte především na dostatečné vyčištění modelu tak aby byl způsobilý k opravě, zboží dodané mokré, zaprášené nebo s nánosem bláta či trávy nemusí výrobce příjmout k reklamačnímu řízení, nebo mohou být doúčtovány náklady spojené s přípravou výrobku k reklamaci. S dodaným zbožím prosím dodejte vždy dokument s těmito parametry: Jméno a adresa odesílatele, Adresa naší společnosti, datum kdy bylo zboží předáno k reklamaci, označení a název reklamovaného výrobku s co nejpřešnějším popisem závady nebo jakým způsobem k závadě došlo. Dále přiložte kopii faktury nebo kupního dokladu s viditelným datumem zakoupení. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace. Na vyřízení reklamece je dle zákona stanovena lhůta 30 dnů od doručení výrobku.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Odpovědnost za vady 24 měsíců se určuje od data prodeje, které je uvedeno na faktuře. Záruka se vztahuje na skryté závady a také na závady na elektronice, které se vždy objeví hned při první jízdě. Proto doporučujeme před prvním použitím výrobek řádně překontrolovat, zda je vše v pořádku. Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení dílů, popraskané, či ulomené části, které si uživatel způsobil vlastní příčinou. Záruka se také nevztahuje na elektroniku, která byla poničena v důsledku vyskratování (přepólování), přetížení (osazení jinými, než výrobcem doporučenými doplňky), v důsledku oxidace, nebo prováděním neoprávněných zásahů (zkracování kabelů, pájení, výměna konektorů, atd.)