Není vždy posvícení, i nejlepší stroj potřebuje opravit, nebo profesionálně nastavit. Využijte naše technické poradenství a servis.

Servisní podmínky

Příloha č. 1

Všeobecných obchodních podmínek Platnost od 12.2 2020

Servisní podmínky blíže upravují obecné postupy při vyřizování servisních objednávek ( záruční a pozáruční).

Servisní podmínky v některých bodech mohou dále upřesňovat Všeobecné obchodní podmínky.

1. OBJEDNÁVKA SERVISU

Objednávka k opravě musí obsahovat tyto náležitosti :

 • údaje objednávajícího / jméno a sídlo kupujícího, IČ, DIČ pro firmu, kontaktní údaje, telefon,email.

 • označení zboží - jednoznačné určení předmětu, seznam příslušenství a součástí jejich počet, podrobnou specifikaci závady, při čem a případně jak vznikla, její projevy.

Objednávka je zasílána objednavatelem na email info@rc-auta.eu , předána osobně na sídle společnosti: Bečov 208, Bečov 435 26, nebo přiložena k zakázce, a to po předchozí tel. domluvě nebo po předchozí emailové komunikaci. 

2. CENA OPRAVY

Ceny náhradních dílů jsou platné dle ceníků náhradních dílů jednotlivých výrobců, nebo dle domluvy zákazníka se servisním technikem (není-li náhradní díl běžnou součástí skladu). Cena práce servisního technika a s tím spojené další služby jsou uvedeny v ceníku servisních služeb, které jsou přílohou těchto servisních podmínek.

 • Objednávající je informován o předpokládané ceně náhradních dílů a časové náročnosti práce technika, v nejbližším možném termínu po předání zboží. Až na základě souhlasu a schválení předpokládané ceny opravy, je zboží předáno k servisu/opravě.  

3. DOBA TRVÁNÍ OPRAVY

 • Doba trvání opravy je předběžně stanovena při příjmu zakázky, nebo při  schvalování předpokládané ceny opravy.  Pokud při diagnostice je zjištěna nutnost výměny, opravy, dalších dílů, které nejsou k dispozici, je možné po dohodě se zákazníkem domluvit prodloužení opravy a následný další postup.

4. VYZVEDNUTÍ ZAKÁZKY

 • Objednávající se zavazuje vyzvednout opravené zařízení do 14 pracovních dní od data, kdy mu bylo oznámeno, že zařízení je opraveno a připraveno k vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty je účtován poplatek za skladné (10,-/den). Po uplynutí 14 denní lhůty mu zařízení bude odesláno na dobírku. 

 • Objednávajícímu bude zasláno elektronickou poštou vyúčtování/faktura s popisem vad a se soupisem použitých, předem dohodnutých náhradních dílů, vč. ceny práce servisního technika.

 • Vadné náhradní díly se vrací na výslovné přání při převzetí do opravy. Vadné součástky u záručních oprav není možné vracet, zůstávají výrobci.

 • Maximální doba uschování hotové zakázky po opravě činí 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty je možné nevyzvednuté zboží prodat a výtěžek použít na pokrytí nákladů spojených s opravou.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Platbou v hotovosti, u servisních oprav vyzvedávaných osobně v servisu RC-auta.eu na adrese: Bečov 208, Bečov u Mostu 43526,popř. při zaslání opraveného zařízení na adresu objednavatele dobírkou, nebo platbou převodem.

 • Při nákladnější opravě, zejména při nutnosti objednávky nestandardního náhradního dílu je servis oprávněn vyžadovat zálohovou platbu na opravu zařízení.

6. POSERVISNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 • Při uplatnění poservisní záruční opravy/výměny, je nedílnou součástí kopie faktury za původní servis.

 • Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

 • Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů .

 • Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

 • Zhodnocení oprávněnosti reklamace se počítá jako cena za servis dle platného ceníku

Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady způsobené při výrobě. Záruka se nevztahuje na:

 • závady způsobené nesprávnou instalací

 • závady způsobené nesprávným zacházením, tj. zacházením v rozporu s návodem k obsluze a nedodržováním pokynů obsažených v návodu v obsluze důležitých pro bezporuchový chod

 • závady způsobené neznalostí obsluhy zařízení

 • závady způsobené nešetrným zacházením

 • škody a poruchy vzniklé násilím nebo neodborným zásahem do přístroje • závady vzniklé použitím výrobku k jinému účelu než je určen

 • výměnu součástek podléhajících přirozenému opotřebení

 • opotřebení vzniklé běžným používáním

Na opravy zařízení po uplynutí záruční doby se vztahuje záruka 6 měsíců na vyměněný náhradní díl a 3 měsíce na práci technika.

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

Diagnostika, prohlídka bez opravy
300,00 Kč

Oprava
250,00 Kč

Dále dle domluvy. 

Ceny jsou uvedeny za hodinu práce bez použitého materiálu. 

Hotline 777 558 228
info@rc-auta.eu